Home

WELKOM


Welkom en bedankt voor het bezoek op de site van ShiatsuKracht praktijk voor Shiatsu Therapie.

Mijn naam is Maurice van Dijk, ik ben in 2009 begonnen bij Academie Qing-Bai met de opleiding Shiatsu Massage en heb aansluitend de opleiding tot Shiatsutherapeut gevolgd. Deze heb ik ik met succes afgesloten in 2012!


Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Traditioneel Chinese Geneeskunde Zhong.Wat is Shiatsu?


Het Japanse woord `Shiatsu´ betekent vingerdruk.

Shiatsu is een manuele behandelmethode en therapie die vitaliteit bevordert, vermoeidheid verlicht en de natuurlijke zelfhelende kracht stimuleert door druk toe te passen op specifieke punten op het lichaam. Daarnaast geeft shiatsu de warmte van een zorgzame aanraking. Een zo belangrijk aspect nu de medische zorg zo hi-tech en gespecialiseerd geworden is.

Het hectische dagelijkse leven is een enorme bron van stress, waar uiteindelijk lichaam en geest hun tol voor betalen.

Shiatsu geeft een algehele ontspanning, heeft een positieve uitstraling op onze gezondheid en

intensiveert het eigen waarnemingsvermogen.
Dit bevordert met name het eigen (natuurlijke) herstelvermogen.

Het Principe van Shiatsu sluit aan bij de grote wet van de natuur .
Zij respecteert de verstandhouding die wij met de natuur hebben en maakt er optimaal gebruik van. Shiatsu gaat uit van`levenskracht ́of `energie ́waarvan wij als levende wezens afhankelijk zijn.
Deze levensenergie bepaalt of we al dan niet gezond zijn.
Een Shiatsu behandeling is er dan ook op gericht deze energie op peil te houden of deze energie te herstellen.

infolink: zorgwijzer


waarom Shiatsu?


Shiatsutherapie kan een optie zijn tegenover westerse therapievormen om verschillende redenen.

Shiatsutherapie is een holistische therapievorm, wat betekent dat het lichaam als een geheel wordt benaderd.

In de westerse geneeskunde wordt er vaak gefocust op het behandelen van individuele symptomen, terwijl shiatsutherapie de focus legt op het herstellen van de balans in het lichaam als geheel. Dit kan een effectievere manier zijn om klachten te verhelpen, omdat de onderliggende oorzaak van de klachten wordt aangepakt.

Shiatsutherapie een niet-invasieve therapievorm. Dit betekent dat er geen medicijnen worden gebruikt.

Ten slotte kan shiatsutherapie een ontspannende en stressverlagende ervaring zijn. Dit kan een positieve invloed hebben op het algehele welzijn en kan helpen om klachten te verlichten die worden veroorzaakt door stress.


Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe shiatsutherapie kan worden gebruikt als een optie tegenover westerse therapievormen:


 • Voor pijnverlichting: Shiatsutherapie kan helpen bij het verlichten van pijn door de doorbloeding te verbeteren en de spieren te ontspannen. Dit kan een effectieve manier zijn om pijn te verlichten bij aandoeningen zoals hoofdpijn, rugpijn, nekpijn en artritis.
 • Voor stressreductie: Shiatsutherapie kan helpen om stress te verminderen door de bloeddruk te verlagen en de hartslag te vertragen. Dit kan een positieve invloed hebben op het algehele welzijn en kan helpen om klachten te verlichten die worden veroorzaakt door stress, zoals hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en slaapproblemen.
 • Voor verbetering van de spijsvertering: Shiatsutherapie kan helpen om de spijsvertering te verbeteren door de spijsverteringsklier te stimuleren en de doorbloeding te verbeteren. Dit kan een effectieve manier zijn om klachten te verlichten zoals constipatie, diarree en maagklachten.

Natuurlijk is shiatsutherapie niet voor iedereen geschikt. Het is belangrijk om een gekwalificeerde shiatsutherapeut te raadplegen om te bepalen of shiatsutherapie een geschikte optie is voor jou.


Voor wie Shiatsu?


Een Shiatsuconsult is in principe geschikt voor iedereen jong en oud.

Bij geen klachten of gevoel van onbalans wordt deze ervaren als zeer ontspannend.

Veel voorkomende klachten die te behandelen zijn o.a.


• Rugklachten• Stijve nek• Schouderklachten• Menstruatie klachten/ Meno Pauze

• Hoofdpijn• Slaap problemen• Ouderdomsklachten• Blessures/ spierpijn• Stofwisselings problemen

• Chronische klachten• Stress/ vermoeidheid• Burn-out• Ter ondersteuning van  revalidatie


Maakt u gebruik van een rolstoel of rollator ?

Meld dit even van te voren dan wordt u via de achteringang toegang verleend.


Shiatsu Consult


Een behandeling bestaat uit twee delen:

• Anamnesegesprek

• Behandeling


De behandeling vindt plaats op een Futon(japanse matras van katoen).

Bij voorkeur in ruimzittende aangename kleding.


Tarief


Standaard Consult inclusiefanamnese €75,00 90min.


Vervolg Consult €62,50 60 min.


"Meer balans tussen lichaam en geest" Consult €62,50  60 min.


Aantal Consulten die nodig zijn is mede afhankelijk van de klacht van cliënt.


Cyclus van de behandelingen vinden in overleg met cliënt per week, per 2 weken of preventief

om de 4 tot 6 weken plaats.


Bent u aanvullend verzekerd bij u ziektekostenverzekeraar dan krijgt u in de meeste gevallen uw consult geheel of gedeeltelijk vergoed.

Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar of in de zorgwijzer om mistverstanden te voorkomen!


Wilt u een afspraak annuleren dan kan dit tot minstens 24 uur voor het afgesproken tijdstip,

anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.

maak een afspraak

 
 
 
 

Privacy Verklaring


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereen-komst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming,heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener

bijvoorbeeld bij de huisarts.


De therapeut doet zijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat hij:


 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke

geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen wel voor de volgende doelen gebruikt worden:


 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens afwezigheid van uw therapeute.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie, zodat uw behandelend therapeute een factuur kan opstellen.


Op de zorgnota die u ontvangt staan gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u betreffendenota kunt declareren, zoals:


 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer en/of geboortedatum
 • De datum van de behandeling.
 • De therapievorm: Consult Shiatsu 24102


Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u

eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als cliënt(e)niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure.Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt(e) op te lossen.

Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden.

Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website.

Maurice van Dijk  Praktijk voor Shiatsutherapie, lid van NVTCG Zhong en KAB


DISCLAIMER


De behandelaar van "ShiatsuKracht Praktijk voor Shiatsutherapie" is geen arts of medicus en zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen.

U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist.

Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Shiatsu en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven behandelingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit de behandelaar van "ShiatsuKracht Praktijk voor Shiatsutherapie"

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

"ShiatsuKracht Praktijk voor Shiatsutherapie" kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Indien u "Shiatsukracht Praktijk voor Shiatutherapie" attendeert op onjuistheden,

zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.